Ron Nieuwenhuizen

beeldmateriaal

mail@

 

  Schilders van het Westland

August Allebé 1838 -1927

 

 

 

  index

  August Allebé 1838 -1927

studeerde aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam. Vanaf de oprichting in 1880 was hij daar ook hoogleraar en van 1890 tot 1906  directeur. Zijn werk omvat portretten, stillevens en landschappen. Net als veel andere schilders in die tijd werkte hij een tijd op het platteland, o.a. Dongen, in de zestiger jaren van de negentiende eeuw. Zijn vroege werken waren romantisch, maar later ging hij over op een meer realistische stijl. Zijn werk is kwalitatief goed, maar weinig bekend. Zijn naam is bekender door zijn functies aan de Rijksacademie.

Als docent had hij een belangrijke invloed op de schilders van de zogenaamde Amsterdamse School. Tot zijn leerlingen worden onder meer Jan Voerman, Antoon Derkinderen, Jan Veth, Jan Sluijters, Jan Toorop, Richard Roland Holst, Jan Tiele en Lizzy Ansingh gerekend. Daarnaast waren er kunstenaars die al afgestudeerd waren en daarna les bij hem namen, zoals Suze Robertson en George Breitner. Ook illustratoren studeerden bij Allebé. Bekende voorbeelden hiervan zijn Johan Braakensiek, Cornelis Jetses en Tjeerd Bottema.
Hij  correspondeerde met zijn ex-leerlingen en had veel contacten in de kunstwereld, bijvoorbeeld met de Amsterdamse Joffers. Ook Mondriaan heeft aan de Rijksacademie gestudeerd toen Allebé daar directeur was.

Werken van August Allebé zijn o.a.  te vinden in het Rijksmuseum, het Stedelijk Museum, het Amsterdams Historisch Museum en het Teylers Museum.
 August Allebé is in 1927 begraven op Zorgvlied.

 

 

 

Het voormalige Jachtslot Poeldijk 1860

Amsterdams Historisch Museum